Christelijk gemengd koor SONGS FOR YOU Beverwijk

KvK nr. 405 94 156

Bankrekeningnr. NL57RABO0335314740 t.n.v. Chr. Gemengd koor Songs for You

Postadres: Doornenburg 104, 1965BV Heemskerk


Bestuur:

Nico Zuurendonk      –  Voorzitter              –  voorzitter@songsforyou.nl

Trudy Bleijendaal     –  Secretaris                –  secretaris@songsforyou.nl

Jan Metselaar          –  Penningmeester      – penningmeester@songsforyou.nl

Ingrid Ronde            –  2e Penningmeester

Ton van Kampen      – Bestuurslid

Machteld de Kuiper  –  Bestuurslid

Jan Stil                       – Bestuurslid