Datum: zaterdag 14 mei 2022

Tijd: 08:00pm

Plaats: Agathakerk Beverwijk

Voorjaarsconcert Songs for You        “Wij zingen de stilte weg”

Na twee jaar stilte zingt het c.g.k. Songs for You deze stilte weg.
Het concert, wordt uitgevoerd op zaterdag 14 mei 2022. Het programma voor de pauze zal in het teken staan van corona waarbij het “Coronastuk”, gecomponeerd door onze dirigent Aldert Fuldner, wordt gezongen. Na de pauze staan losse stukken op het programma die in het teken staan van oorlog, vrede en vrijheid.
Een gevarieerd programma, dat gelinkt is aan de tijd die achter ons ligt, maar ook zeker de huidige tijd niet uit het oog verliest.
Het koor wordt begeleid door het Holland Symfonie Orkest. Sabine Kirsten is de soliste op deze avond De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner.
Aanvang concert is 20.00 uur in de St. Agathakerk, Breestraat 93, 1941 EG te Beverwijk. De zaal is open om 19.30 uur.
Toegangsprijs €19,50 incl. koffie/thee.
Verkoop kaarten via koorleden of secretaris@songsforyou.nl
Of door overmaking van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer
NL57 RABO 0335314740 t.n.v. cgk Songs for You met vermelding van het aantal kaarten. Kaarten liggen klaar bij de kassa. U kunt ook toegangskaarten kopen bij de entree van de kerk voor aanvang van het concert. Graag betalen per pin.