Datum: zaterdag 17 december 2022

Tijd: 08:00pm

Plaats: St. Agathakerk Beverwijk

Op zaterdag 17 december 2022 geeft het cgk Songs for You het jaarlijkse kerstconcert in de St Agathakerk te Beverwijk.

U bent van harte uitgenodigd om naar dit concert te komen luisteren.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door Sanne Mallant, sopraan.

Het koor en soliste worden begeleid door een Combo van het Holland Symfonie Orkest en aan de vleugel Arthur Postma.

De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner

Aanvang concert is 20.00 uur in de St. Agathakerk, Breestraat 93, 1941 EG te Beverwijk. De zaal is open om 19.30 uur.

Toegangsprijs €19,50 incl. koffie/thee. Kinderen t/m 12 jaar € 10,00

Verkoop kaarten via koorleden of secretaris@songsforyou.nl

Of door overmaking van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer

NL57 RABO 0335314740 t.n.v. cgk Songs for You met vermelding van het aantal kaarten. Kaarten liggen klaar bij de kassa. U kunt ook toegangskaarten kopen bij de entree van de kerk voor aanvang van het concert. Graag betalen per pin.